Znajdź media:


MiniLO&Aniela

Kategorie: Dzieci > edukacja
MiniLO&Aniela
Wydawca: M&M Consulting
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: MINILO&ANIELA to kwartalnik skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, klas 1-6 szkoły podstawowej, ich rodziców oraz nauczycieli.

Tematyka: Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem jest kształtowanie i nauczanie postaw ekologicznych, tak aby nauczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego. Dla najmłodszych nie zabraknie gier, rebusów, dowcipów, komiksów, a także licznych konkursów. Dorośli znajdą w nim ciekawe artykuły poświęcone zagadnieniom ekologicznym. Dla nauczycieli przewidziane zostały różnorodne materiały edukacyjne, w tym m.in. scenariusze zajęć do wykorzystania na lekcjach.
Zapytaj o ofertę