Znajdź media:


Medycyna Wieku Rozwojowego

Kategorie: Medycyna > pediatria
Medycyna Wieku Rozwojowego
Wydawca: Blue Sparks Publishing Group sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: neonatolodzy, pediatrzy, dietetycy, ginekolodzy– położnicy – członkowie interdyscyplinarnych zespołów pracowników naukowych Instytutu Matki i Dziecka

Tematyka: w kwartalniku publikowane są prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków związane ze zdrowiem publicznym, oceną stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym i programami mającymi na celu poprawę istniejącej sytuacji zdrowotnej. Autorzy tekstów to autorytety naukowe z perinatologii, neonatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa. Prace są indeksowane w: Medline, Index Copernicus, Polska Bibliografia Lekarska.
Zapytaj o ofertę