Znajdź media:


Czysta Energia

Kategorie: Branżowe > energetyka
Czysta Energia
Wydawca: Abrys Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 5000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedstawiciele zakładów i przedsiębiorstw działających w dziedzinie energetyki, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii oraz ciepłownictwa, administracji rządowej i samorządowej, instytucji i funduszy działających w obszarze ochrony środowiska, agencji nieruchomości rolnych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz indywidualnych podmiotów wchodzących na rynek energetyki odnawialnej.

Tematyka: W czasopiśmie poruszane są sprawy związane z energią przyjazną środowisku, odnawialnymi jej źródłami oraz technologiami wytwarzania, zgodnymi z zasadami ochrony środowiska, a także kwestie poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.
Zapytaj o ofertę