Znajdź media:


Szlak Wiary

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
Szlak Wiary
Wydawca: Agencja Reklamowa - Wydawnictwo TA i TA
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 30 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby religijne, chodzące do kościoła

Tematyka: opisuje charakterystykę różnych świąt katolickich oraz przybliża postaci świętych
Zapytaj o ofertę