Znajdź media:


Podwóreczko

Kategorie: Kobiece > dla rodziców
Podwóreczko
Wydawca: DVA Polska
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 4000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Bezpłatny informator dla rodziców

Tematyka: "Podwóreczko" to bezpłatny informator dla rodziców. Można w nim znaleźd artykuły o tematyce dziecięcej, informację na temat wydarzeo w Szczecinie i okolicach oraz oferty zachodniopomorskich firm z branży dziecięcej. W każdym numerze jest konkurs dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami.
Zapytaj o ofertę