Znajdź media:


Forward Magazyn Studencki

Kategorie: Młodzież > młodzież
Forward Magazyn Studencki
Wydawca: Studenckie Koło Naukowe PROGRESS
Częstotliwość: 2 razy/rok
Nakład: 6000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Student lub doktorant nauk ekonomicznych/powiązanych z ekonomią chcący poszerzać swoją wiedzę. Wiek 19-26 lat.

Tematyka: Adresowany jest do aktywnych studentów zainteresowanych zarówno tematyką finansową, prawną, inwestycyjną i ekonomiczną, jak i sprawami dotyczącymi każdego: pracą, karierą, nauką języków obcych.
Zapytaj o ofertę