Znajdź media:


Gazeta Student

Kategorie: Młodzież > studenci
Gazeta Student
Wydawca: Wydawnictwo Traube spółka cywilna
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 180 000
Zasięg: Ogólnopolski - 17 polskich miast
Czytelnicy: osoby w wieku 17-30 lat, studenci, kadra akademicka

Tematyka: Tematy dotyczące studentów: praca, nauka, kariera
Zapytaj o ofertę