Znajdź media:


Grazia

Kategorie: Kobiece > ludzie
Grazia
Wydawca: Bauer Sp z o.o. Sp k.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 201 469
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: aktywne życiowo i zawodowo kobiety w wieku 20-40 lat, mieszkanki dużych i średnich miast z wykształceniem średnim i wyższym

Tematyka: Lifestylowy magazyn typu people.
Zapytaj o ofertę