Znajdź media:


Bilans Dodatni

Kategorie: Branżowe > spożywcze
Bilans Dodatni
Wydawca: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: członkowie SRW RP, przedstawiciele zakładów mięsnych, firmy związane z branżą mięsną; Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Gospodarki i ich agendy oraz instytucje współpracujące na rzecz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Tematyka: Magazyn branży mięsnej i wędliniarskiej. Informuje o wydarzeniach z życia branży, prezentuje pomysły, przemyślenia i gotowe rozwiązania, które mogą pomóc w znajdowaniu dróg wyjścia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Zapytaj o ofertę