Znajdź media:


Forum Stomatologii Praktycznej

Kategorie: Medycyna > stomatologia
Forum Stomatologii Praktycznej
Wydawca: Wydawnictwo Forum Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze stomatolodzy

Tematyka: Czasopismo odnoszące się tylko do codziennej praktyki lekarza stomatologa. Przy każdym opisie zamieszczone są pełne informacje o wymaganiach, jakie wiążą się ze stosowaniem materia³ów użytych w leczeniu i porady o dopuszczalnych modyfikacjach w postępowaniu. Zawiera przede wszystkim opisy przypadków klinicznych.
Zapytaj o ofertę