Znajdź media:


Między Stronami

Kategorie: Prasa > lokalna bezpłatna
Między Stronami
Wydawca: InterVerba Sp. z o. o.
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 10 000
Zasięg: Radomsko, powiat radomszczański.
Czytelnicy: mieszkańcy regionu

Tematyka: Obiektywne informacje o wydarzeniach, problemach społeczności lokalnej. Na łamach gazety znajdują się informacje m.in. o realizowanych w mieście i powiecie inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, pracy rodzimych polityków i działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe.
Zapytaj o ofertę