Znajdź media:


Komunikaty (Gazeta Wyborcza)

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > zamówienia publiczne
Komunikaty (Gazeta Wyborcza)
Wydawca: Agora S.A.
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 450 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedsiębiorcy, urzędnicy

Tematyka: Dodatek publikuje zawiadomienia o przetargach, walnych zgromadzeniach, decyzjach syndyków i urzędów oraz prospekty emisyjne.
Zapytaj o ofertę