Znajdź media:


Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

Kategorie: Branżowe > BHP
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
Wydawca: Centralny Instytut Ochrony Pracy
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład:
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawcy i pracownicy

Tematyka: Magazyn prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w magazynie to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy.
Zapytaj o ofertę