Znajdź media:


Rubber Review

Kategorie: Branżowe > chemia
Rubber Review
Wydawca: Business Image
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: prezesi, członkowie zarządów, właściciele, szefowie marketingu oraz menedżerowie odpowiedzialni za zakupy i inwestycje podmiotów gospodarczych tworzących polski przemysł gumy i kauczuków, sieci handlowe zajmujące się obrotem towarami polskiego przemysłu gumy i kauczuków

Tematyka: Magazyn składa się z dwóch podstawowych części: biznesowej - pomagającej firmom zbadać wielkości i strukturę rynków na których działają oraz określić własne otoczenie konkurencyjne, a także wybrać najodpowiedniejszych partnerów kooperacyjnych. Druga część to sekcja technologiczna, prezentująca najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne użyteczne dla firm Polskiego Przemysłu Gumy i Kauczuków. Każdy numer zawiera temat wiodący o charakterze raportu analizującego sytuację i perspektywy poszczególnych segmentów branży lub problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zapytaj o ofertę