Znajdź media:


Endokrynologia Polska

Kategorie: Medycyna > medyczne inne
Endokrynologia Polska
Wydawca:
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 1 400
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze endokrynolodzy

Tematyka: Czasopismo Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Magazyn ogłasza recenzowane prace w języku angielskim, dotyczące wszystkich działów endokrynologii, zarówno klinicznej jak i doświadczalnej. Publikowane są następujące rodzaje prac: prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, szkolenie podyplomowe, listy do redakcji (forum czytelników) oraz informacje o zjazdach i konferencjach naukowych. Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus (9,00)
Zapytaj o ofertę