Znajdź media:


Mamy Czas

Kategorie: Kobiece > dla rodziców
Mamy Czas
Wydawca:
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 60 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Kobiety w ciąży w wieku od 25 do 34 lat, a także rodzice niemowląt.

Tematyka: Magazyn dostarcza wiedzę oraz praktyczne porady związane ze zdrowiem, rozwojem i wychowaniem dzieci i niemowląt
Zapytaj o ofertę