Znajdź media:


Firma Sprzątająca

Kategorie: Budownictwo > zarządzanie nieruchomościami
Firma Sprzątająca
Wydawca: Wydawnictwo FS
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właścicieli i kadry kierowniczej firm sprzątających oraz do dostawców środków i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności w branży

Tematyka: Magazyn branży utrzymania czystości
Zapytaj o ofertę