Znajdź media:


I Ty I Ja

Kategorie: Nauka > psychologia
I Ty I Ja
Wydawca: Charaktery Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 15 000
Zasięg: Ogólnopolski
Czytelnicy: Osoby zainteresowane psychologią, studenci psychologii

Tematyka: tematyka – pary, miłość, psychologia
Zapytaj o ofertę