Znajdź media:


Ekologia i Rynek

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > ekologia
Ekologia i Rynek
Wydawca: New Business Look
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Właściciele firm, prezesi, menedżerowie, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. CSR, urzędy administracji państwowej i samorządowej, fundacje ekologiczne, stowarzyszenia gospodarcze, agencje rządowe, instytuty naukowe, osoby dobrze wykształcone, mieszkańcy dużych i średnich miast – zainteresowane tematyką ekologiczną

Tematyka: Porusza tematykę związku biznesu z ekologią na rynku polskim.
Zapytaj o ofertę