Znajdź media:


Discovery. Explore Your World

Kategorie: Dzieci > wiek 7-12 lat
Discovery. Explore Your World
Wydawca: Media Service Zawada Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 45 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dzieci w wieku 6-12 lat

Tematyka: magazyn popularno naukowy dla dzieci. W magazynie publikowane są m.in. informacje o zdobyczach nowoczesnej nauki, zwierzętach, podróżach, czy prehistorii. Spotkać też można gwiazdy programów stacji Discovery Channel.
Zapytaj o ofertę