Znajdź media:


Strategie Biznesu

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > biznes
Strategie Biznesu
Wydawca: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: prezesi zarządu, członkowie zarządu, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy: IT, finanse, sprzedaż, marketing, HR, administracja

Tematyka: Magazyn biznesowo ekonomiczny. Główne działy: Publicystyka – trendy w branżach w Polsce i na świecie w zakresie zarządzania, produkcji, marketingu, sprzedaży; Strategie biznesowe – dobre wzory i praktyki przedsiębiorstw w obszarach inwestycji, HR, PR, CSR, ochrony środowiska, marketingu, etc.); Lider – osoby świata biznesu, których pomysły, efekty pracy zmianiają obraz firm i branż.; Analizy branżowe – analizy przygotowane we współpracy z: PWC, Deloitte, Ernst&Young, KPMG, Centrum A.Smitha, KPP Lewiatan, etc.; Newsy ekonomiczne – informacje makroekonomiczne z Polski i ze świata, kadry, fuzje, przejęcia, innowacje, wydarzenia, legislacja, szkolenia.
Zapytaj o ofertę