Znajdź media:


Reklama i Media w Polsce

Kategorie: Marketing Reklama > reklama
Wydawca: Merkuriusz Polski Sp z o.o.
Częstotliwość: rocznik
Nakład: 5 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zawodowo zwiazane z rynkiem reklamy, dzialów marketingu i produkcji

Tematyka:
Zapytaj o ofertę