Znajdź media:


mistrzbranzy.pl

Kategorie: Branżowe > spożywcze
mistrzbranzy.pl
Ilość PV/ miesiąc:
Ilość UU/ miesiac:
Użytkownicy: piekarze i cukiernicy

Tematyka: specjalistyczny portal adresowany do branży piekarsko-cukierniczej. Mistrzbranzy.pl to platforma szybkiej i skutecznej wymiany informacji oraz komunikacji między przedsiębiorcami, cechami i izbami rzemieślniczymi, instytucjami nadzorującymi oraz firmami współpracującymi z branżą.
Zapytaj o ofertę