Znajdź media:


Psychologia Rozwojowa. Dziecko

Kategorie: Nauka > psychologia
Psychologia Rozwojowa. Dziecko
Wydawca: Charaktery Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przyszli rodzice i rodzice dzieci do 18 lat

Tematyka: Magazyn poświęcony psychologii rozwojowej dziecka - od narodzin do 18 roku życia.
Zapytaj o ofertę