Znajdź media:


Magazyn Fitness Biznes

Kategorie: Sport > kulturystyka, fitness
Magazyn Fitness Biznes
Wydawca: Manufaktura
Częstotliwość:
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właściciele i kadra zarządzająca klubów oraz inwestorzy branży fitness, trenerzy personalni

Tematyka:
Zapytaj o ofertę