Znajdź media:


Panaceum

Kategorie: Medycyna > Izby lekarskie
Panaceum
Wydawca: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 12 200
Zasięg: woj. łódzkie
Czytelnicy: lekarze zarejestrowani w OIL w Łodzi

Tematyka: Magazyn informuje o wydarzeniach i problematyce rynku medycznego na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.
Zapytaj o ofertę