Znajdź media:


Lekarz Praktyk

Kategorie: Medycyna > medycyna ogólna
Lekarz Praktyk
Wydawca: Fundacja Edukacji Zdrowotnej
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz rodzinni

Tematyka: Magazyn jest źródłem wiedzy, ułatwiającym codzienną praktykę zawodową oraz pokazującym, styl życia lekarzy. Magazyn składa się z trzech głównych części (wiedzy, praktyki i stylu życia), podzielonych na mniejsze działy. Zamieszczane w nich artykuły opracowywane są przez lekarzy różnych specjalności, a tematyka publikacji dobierana jest pod kątem jej przydatności w codziennej praktyce lekarzy rodzinnych i POZ, mających do czynienia z wieloma schorzeniami i różnymi pacjentami.
Zapytaj o ofertę