Znajdź media:


Res Publica Nowa

Kategorie: Kultura Sztuka > kultura
Res Publica Nowa
Wydawca: Res Publica Nowa
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: szerokie kregi inteligencji

Tematyka: W piśmie można znaleźć teksty analizujące problemy polityczne, społeczne, przedstawiające dylematy współczesnej humanistyki, filozofii i literatury, a także reportaże i wywiady.
Zapytaj o ofertę