Znajdź media:


F5 Trend Book

Kategorie: Marketing Reklama > media
F5 Trend Book
Wydawca: Jabulani Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 8 700
Zasięg: Ogólnopolski
Czytelnicy: ludzie przedsiębiorczy na Polskim rynku, którzy reprezentują korporacje i własne firmy oraz Agencje Reklamowe, Domy Medowie i Media.

Tematyka: Prestiżowa publikacja kwartalna wydana w formie katalogowej; zbiór aktualnych trendów rynku i kultury, które są niezbędnym elementem rozwoju każdego biznesu oraz inspiracją i wiedzą dla osób zainteresowanych osiągnięciami światowymi w dziedzinie: technologia, media, kultura, rynek i marka. Przedstawia dobre praktyki na polskim rynku, które wykorzystują trendy rynku i kultury w biznesie i marketingu.
Zapytaj o ofertę