Znajdź media:


Ginekologia Polska

Kategorie: Medycyna > ginekologia
Ginekologia Polska
Wydawca: Studio K - Krzysztof Molenda
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 2 800
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze ginekolodzy, położnicy, onkolodzy

Tematyka: Ginekologia, połoznictwo, onkologia ginekologiczna, neonatologia.
Zapytaj o ofertę