Znajdź media:


Magazyn Prestiż

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > elity
Magazyn Prestiż
Wydawca: Prestige Magazine
Częstotliwość: rocznik
Nakład: 20 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zamożne, managerowie wyższego szczebla, prezesi dużych firm

Tematyka: Magazyn prezentujący sylwetki osób (w konwencji „who is who?”), które wpływaja na bieg aktualnych wydarzeń. Magazyn przedstawia nie tylko sylwetki znanych osób z kregu polityki, biznesu, kultury i nauki, ale takze udostepnia swe lamy osobistosciom, dla których czasopismo stanowi forum do zaprezentowania swojej dzialalnosci, zainteresowan i pogladów.
Zapytaj o ofertę