Znajdź media:


Poradnik Radnego i Sołtysa

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze inne
Poradnik Radnego i Sołtysa
Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Soltysów
Częstotliwość: rocznik
Nakład: 50 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: sołtysi, wójtowie, rady soleckie i gminne, burmistrzowie miast i gmin, starostowie

Tematyka: Informator poświęcony m.in. polityce rolnej oraz funduszom strukturalnym Unii Europejskiej, znowelizowanym przepisom prawa dotyczącego samorządów lokalnych, rozwojowi małej i średniej przedsiebiorczości na terenach wiejskich oraz inicjatywom środowisk wiejskich wspieranych z funduszy UE.
Zapytaj o ofertę