Znajdź media:


Katalog EFFIE

Kategorie: Marketing Reklama > marketing
Katalog EFFIE
Wydawca: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Częstotliwość: rocznik
Nakład: 4 700
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: prezesi i marketerzy największych firm polskich i międzynarodowych, organizacje i stowarzyszenia biznesowe (PKPP Lewiatan, PRB), organizacje branżowe reklamowe (IAB, SMB, IAA), decydenci (Ministerstwa, dziennikarze gospodarczy), agencje komunikacji marketingowej, sponsorzy konkursu

Tematyka: Katalog EFFIEprzedstawia kampanie nominowane w danej edycji konkursu EFFIEz podziałem na kategorie: żywność, artykuły nieżywnościowe, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, Retail (sklepy / sieci handlowe), Media, Pro bono, Kampanie dotyczące edukacji społecznej i CSR, środki trwałe, leki, usługi finansowe, usługi telekomunikacyjne, Promocja miejsc i wydarzeń, Launch oraz Longterm. Jest to zbiór case’ów skutecznych kampanii komunikacyjnych , który stanowi swego rodzaju „biblię”skutecznego marketingu i komunikacji.
Zapytaj o ofertę