Znajdź media:


Bez Recepty

Kategorie: Medycyna > farmacja
Bez Recepty
Wydawca: Bez Recepty Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 8 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: aptekarze, farmaceuci.

Tematyka: pismo skierowane do aptek. Porusza problematykę z jaką stykają się farmaceuci w codziennej pracy. Stałe rubryki: rozmowa miesiąca, wydarzenia, zdrowie, uroda, historia farmacji, prawo-podatki, marketing.
Zapytaj o ofertę