Znajdź media:


Dziecko w Warszawie

Kategorie: Kobiece > dla rodziców
Dziecko w Warszawie
Wydawca: Unit Wydawnictwo Informacje Branzowe Sp z o.o.
Częstotliwość: półrocznik
Nakład: 35 000
Zasięg: Warszawa
Czytelnicy: rodzice dzieci w wieku 0-15 lat

Tematyka: Kompendium porad, wskazówek o wychowaniu, nauce, zdrowiu, zabawie, rozwijaniu pasji i inspiracji ciekawego spędzania czasu dzieci i z dziećmi. Składa się z dwóch części - redakcyjnej i teleadresowej. Pierwsza część to zbiór artyku¸ów zawierające najważniejsze porady dla rodziców, wskazówki oraz procedury np. za¸atwiania poszczególnych spraw urzędowych związanych z dziećmi. Czść teleadresowa to zestawienie danych teleadresowych i krótkich opisów ofert jednostek publicznych i niepublicznych, zestawionych w następujących działach: Zdrowie, Edukacja, Małe co nieco, Kultura i rozrywka, Dziecięce imprezy, Zajęcia dodatkowe, Zakupy dla dziecka, Zakupy w domu, Sport i rekreacja, Turystyka.
Zapytaj o ofertę