Znajdź media:


Przegląd Kardiodiabetologiczny

Kategorie: Medycyna > kardiologia
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Wydawca: Termedia Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze kardiolodzy i diabetolodzy

Tematyka: W magazynie publikowane są prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), poglądowe oraz kazuistyczne z zakresu kardiologii, diabetologii i dziedzin pokrewnych. Organ Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.
Zapytaj o ofertę