Znajdź media:


Reumatologia

Kategorie: Medycyna > medyczne inne
Reumatologia
Wydawca: Termedia Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze reumatolodzy, lekarze rodzinni, ortopedzi

Tematyka: W magazynie publikowane są prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), poglądowe oraz kazuistyczne z zakresu reumatologii i dziedzin pokrewnych.
Zapytaj o ofertę