Znajdź media:


CX News

Kategorie: Medycyna > sprzęt i wyposarzenie
CX News
Wydawca: Consultronix SA
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 17 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze różnych dziedzin - dermatolodzy, okuliści, urolodzy, radiolodzy, ortopedzi, kardiolodzy; ordynatorzy szpitali, dyrektorzy placówek medycznych zarówno prywatnych jak i publicznych.

Tematyka: CX News jest magazynem o charakterze naukowo-medycznym. Główna tematyka skupiona jest wokół okulistyki, mikrochirurgii, diagnostyki obrazowej, dermatologii
Zapytaj o ofertę