Znajdź media:


Family Medicine & Primary Care Review

Kategorie: Medycyna > medycyna ogólna
Family Medicine & Primary Care Review
Wydawca: Wydawnictwo Continuo
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 1 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze rodzinni, lekarze pierwszego kontaktu

Tematyka: W magazynie zamieszczane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, materiały dotyczące nauczania i szkolenia przed- i podyplomowego, organizacji i zarządzania, sprawozdania z konferencji i zjazdów. Na łamach kwartalnika prezentują swą wiedzę i standardy postępowania w zakresie diagnostyki oraz terapii specjaliści z różnych dyscyplin medycyny ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce,
Zapytaj o ofertę