Znajdź media:


Soul Magazine

Kategorie: Lifestyle > lifestyle, kultura masowa
Soul Magazine
Wydawca:
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 100 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby młode głównie w wieku 18-30 lat, studenci, bywalcy pubów i klubów, mieszkańcy dużych miast

Tematyka: Miejski magazyn lifestylowy o unikatowej formule z dominującą rolą grafiki i treści ilustrowanych. Obszar zainteresowania magazynu to kultura hipsterska, postrewolucyjna, cybernetyczna.
Zapytaj o ofertę