Znajdź media:


PB+ (Puls Biznesu)

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > gospodarka
PB+ (Puls Biznesu)
Wydawca: Bonnier Business Polska Sp z o.o.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 35 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy, managerowie, osoby decyzyjne, osoby zainteresowane tematyką ekonomiczną, przedsiebiorcy, własciciele firm

Tematyka: Dodatek w formie raportu, zawier zestawy artykułów, szczegółowe analizy, oceny aktualnego stanu konkretnych brań oraz ich rokowaniom na przyszłość.
Zapytaj o ofertę