Znajdź media:


Energia dla Przemysłu

Kategorie: Branżowe > energetyka
Energia dla Przemysłu
Wydawca: Elamed
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zawodowo związane z rynkiem energetycznym

Tematyka: Magazyn poświęcony energetyce w przemyśle polskim i europejsim. Główne działy: Rynek energetyczny w Polsce i UE; Oszczędzanie energi; Handel emisjami; Odnawialne źródła energii.
Zapytaj o ofertę