Znajdź media:


Femka

Kategorie: Kobiece > kobiece inne
Femka
Wydawca: Fempress
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Kobiety z wyższym i średnim wykształceniem, parlamentarzystki, samorządowcy, businesswoman, studentki; kobiety nowoczesne, niezależne, przedsiębiorcze, żądne wiedzy, świadome swojej wartości, swoich potrzeb i praw, feministki

Tematyka: Magazyn dla kobiet niezależnych. Prezentuje tzw kobiecy punkt widzenia. Pokazuje rzeczywiste kobiety, urealniające swoje pasje i marzenia oraz podpowiada jak urzeczywistniać swoje cele i zamierzenia.
Zapytaj o ofertę