Znajdź media:


Garden Market

Kategorie: Rolnictwo > ogrodnictwo
Garden Market
Wydawca: MB Media Bronisz & Mularski Sp. J.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 9 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: właściciele i kierownicy centrów ogrodniczych, szkółek i plantacji, hurtowni ogrodniczych, szefowie działów ogrodniczych w supermarketach i marketach specjalistycznych, kierownicy wydziałów zieleni miejskiej w urzędach miast, architekci terenów zielonych, projektanci ogrodów i kierownicy firm wykonawczych

Tematyka: Magazyn skierowany do sektora B2B. Czasopismo informuje o zagadnieniach z zakresu wyposażenia, zaopatrzenia oraz zarządzania nowoczesnym centrum ogrodniczym. Na łamach można znaleźć interesujące opinie ekspertów i specjalistów dotyczące nowości, wyposażenia, prawa i rynku usług ogrodniczych.
Zapytaj o ofertę