Znajdź media:


Polish Zone. Życie i Praca

Kategorie: Polonijne > UK
Polish Zone. Życie i Praca
Wydawca: A8 Media Ltd.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 40 000
Zasięg: Wielka Brytania
Czytelnicy: Polacy mieszkający na stałe i czasowo w Wielkiej Brytanii

Tematyka: Magazyn polonijny opisujący najważniejsze informacje społeczne, polityczne i kulturalne w Polsce oraz pokazuje problematykę codziennego życia Polaków w Wielkiej Brytanii.
Zapytaj o ofertę