Znajdź media:


Zagroda

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze ogólne
Zagroda
Wydawca: wydawnictwo Zagroda Przybylowski Zdzislaw
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 25 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: mieszkańcy wsi, osoby i firmy związane z rolnictwem i agrobiznesem, urzedy gmin, szkoły rolnicze, ośrodki doskonalenia rolniczego

Tematyka: Na łamach pisma prezentowane są najnowsze osiągnicia dotyczące upraw i hodowli, produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, pasz, leków weterynaryjnych, przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa wiejskiego.
Zapytaj o ofertę