Znajdź media:


Sekocenbud

Kategorie: Budownictwo > budownictwo inne
Sekocenbud
Wydawca: Promocja Sp z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: inwestorzy, wykonawcy robót budowlanych, biura projektów, biura kosztorysowe, architekci i rzeczoznawcy

Tematyka: kwartalnik zawierajacy ceny jednostek robót, skalkulowane w oparciu o katalogi nakladów rzeczowych (KNR i KSNR). Służy do przygotowania ofert na przetargi, opracowania uproszczonych kalkulacji i rozliczen robót, waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, negocjowania cen w postępowaniu bezprzetargowym, waloryzacji kontraktów
Zapytaj o ofertę