Znajdź media:


szkolenia24h.pl

Kategorie: Branżowe > targi, konferencje
szkolenia24h.pl
Ilość PV/ miesiąc: 387 000
Ilość UU/ miesiac: 82 400
Użytkownicy: firmy poszukujące ofert szkoleniowych, kursów dla swoich pracowników oraz klienci indywidualni, studenci i uczniowie.

Tematyka: Serwisy zawiera portale szkoleniowe, a także unikalna baza najlepszych ośrodków szkoleniowych z całej Polski. Serwis stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy poszukującymi a organizującymi szkolenie/kurs.
Zapytaj o ofertę