Znajdź media:


Forum Akademickie

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Forum Akademickie
Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: pracownicy naukowi, rektorzy i dziekani szkół wyższych, pracownicy instytutów badawczych PAN i JBR, członkowie PAN

Tematyka: Magazyn środowiska akademickiego poświęcony sprawom nauki i szkolnictwa wyższego. Zawiera m.in. informacje z życia uczelni i instytutów, prezentacje polskich badań naukowych, rozmowy z szefami najważniejszych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką, a także zapowiedzi oraz omówienia konferencji naukowych.
Zapytaj o ofertę