Znajdź media:


Animator Kultury

Kategorie: Kultura Sztuka > kultura
Animator Kultury
Wydawca: Raabe Spólka Wydawnicza Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: animatorzy i menedżerowie kultury, bibliotekarze, nauczyciele przedmiotów artystycznych, przedstawiciele domów kultury

Tematyka: Magazyn przedstawia aktualne zjawiska i trendy w kulturze, prezentuje twórców i ich dzieła, radzi jak organizować życie kulturalne, pozyskiwać fundusze i edukować młodzież. Zamieszcza też porady z warsztatu artysty i omówienia aspektów prawnych istotnych dla działania w sferze kultury.
Zapytaj o ofertę